Buradasınız

Başkanın Mesajı

Kıymetli İnternet Kullanıcısı,

Bursa Osmanlıda ilk vergi uygulamasının Osman Gazi tarafından konulan pazar resmi ile başladığı, ilk maliye teşkilatının Murat Hüdavendigar tarafından oluşturulduğu, bu bağlamda bugün köklü bir geleneğe ve kurum kültürüne sahip olan Gelir İdaresi Başkanlığımızın da bir anlamda temellerinin atıldığı bir şehirdir.

Bursa'nın fethinin ardından başkentin taşınması ile büyük bir imar hareketi yaşanmış; cami, hamam, imarethane, darüşşifa, medrese gibi kamu yapılarından oluşan sultan külliyeleri ile hanlar ve çarşılar inşa edilerek şehir bir askeri üs olmaktan çıkarılıp uluslararası bir ticaret merkezine dönüştürülmüştür.

Bursa coğrafi ve ulaşım avantajları ile başta dağ, ova, deniz, göl gibi sahip olduğu doğal zenginlikleri, tarihi ve kültürel mirasını çok iyi değerlendirerek; bugün ülkemizin 4. büyük ekonomisi, 2. büyük ihracatçısı, en büyük sanayi üssü, çok fazla ürün çeşidinin yetiştirildiği bir tarım merkezi ile dağ, deniz, göl, tarih, kültür, inanç gibi turizmin her çeşidinin yaşandığı bir şehirdir.

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı olarak otomotiv, tekstil, tarım, kış turizmi gibi öne çıkan sektörlerin yanı sıra neredeyse ekonominin tüm çeşitlerinin var olduğu Bursa'nın ülke ekonomisi açısından öneminin farkında buna yakışan düzeyde hizmet sunacak bir kamu idaresi olmamız gereğinin sorumluluğunda ve bilincindeyiz.

Saygıdeğer Mükelleflerimiz,

Büyüyen ve gelişen Bursa'nın bizlere yüklediği sorumlulukla, 2016 yılının ikinci yarısından itibaren hizmet binalarımızın kalitesi ve konforunu artırmak amacıyla, bir dizi iyileştirme çalışmaları yaptık. 2016 yılı sonunda 4 Vergi Dairesinin olduğu Ataevler Binasını yeni bir hizmet binası olarak açtık. Yine bu çerçevede tüm vatandaşlarımızın metroyu kullanmak suretiyle kolaylıkla ulaşabildiği bu lokasyonda Ataevler Binamızın zemin katında, ilk defa müstakil ve mükelleflerimizin tüm vergi, harç vb ödemelerini mükellefiyetlerinin olduğu vergi dairelerinden bağımsız olarak ödeyebildikleri Ataevler Tahsilat Merkezimizi faaliyete geçirdik. Böylelikle deprem riski bulunan ve uzun yıllardır can güvenliği riski taşıyan Fomara hizmet binasını da faaliyet dışı bırakmış olduk. İhsaniye Hizmet Binasında ise, ilk defa fonksiyonel kullanımı sağlayacak planlama ve iyileştirme çalışmaları yaparak 6 Vergi Dairesi, Hukuk Bürosu, Denetim gibi merkez birimlerimizi daha konforlu çalışma ortamlarına kavuşturduk. Tüm bunları yaparken vatandaşlarımızın uzun bekleme sürelerine maruz kaldıkları dairelerdeki vezne uygulamalarını nihayetlendirerek Bursa'mızın en yüksek kapasiteli İhsaniye Tahsilat Merkezimizi hizmete açarak, mükelleflerimizin birkaç dakikalık bekleme süreleriyle işlemlerini kolay ve konforlu bir şekilde yapmalarını mümkün kılan bir merkezi de faaliyete geçirmiş olduk. Öte yandan, 1951 yılından bu yana vergi dairesi olarak hizmet veren Setbaşı Binamızın da mimari dokusuna uygun iyileştirme çalışmalarını yaparak hizmet binamızı merkez birimlerimizin görev yapacağı modern ve estetik bir merkeze dönüştürüp, burada da Setbaşı Tahsilat Merkezini açtık.

Fiziksel altyapımıza yönelik olarak yaptığımız tüm bu çalışmaların ötesinde, büyük bir hızla büyüyen ve gelişen ve gün geçtikçe ülkemizin önemli bir merkezi olma hüviyetini pekiştiren Bursa'mızın uzun yıllardır gündeminde olan ancak hiçbir ilerleme yaşanmaması nedeniyle adeta bir hayale dönüşen Nilüfer İlçesi Özlüce semtinde Başkanlığımıza tahsisli arsa üzerine bina yapılması konusunu ciddiyet ve kararlılıkla ele alarak uzun yıllardır çözümsüz bırakılan bürokratik engelleri çözüme kavuşturup imar iznimizi aldık. 2017 yılı içinde başlamayı planladığımız ve tüm birimlerimizin bir arada olacağı ve Bursa'ya yakışan düzeyde yaklaşık 45.000 m2 kapalı alana sahip modern ve uluslararası düzeyde bir standartta Maliye Kampüsünün de, bir an önce Bursa'ya kazandırılması heyecanı ve gayreti içindeyiz.

Tüm bu gelişmelerin yanında ihracatın ikinci büyük şehri olan Bursa'da başta ihracatçı mükelleflerimize dönük olmak üzere, Katma Değer Vergisi İadelerinin daha hızlı ve standart bir şekilde yapılacağını hedeflediğimiz Bursa İhtisas Vergi Dairesini Ataevler Binamızda 01.02.2017 tarihi itibariyle faaliyete geçirdik.

Kamunun en önemli finansmanı olan verginin öneminin tüm kesimlere benimsetilmesi, mükelleflerimizin bilinçlendirilmesi, kayıtlı ekonominin teşvik edilmesi ve vergi gelirlerimizin adalet, tarafsızlık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda toplumsal refah düzeyimiz ile birlikte artırılması temel amacımızdır.

Bu bağlamda; mükellefleri hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek, güncel ve doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığımızın internet adresi, görsel ve içerik açıdan yenilenerek hizmete sunulmuştur. Mükellef memnuniyetini ön planda tutan, hizmet standartlarını sürekli geliştirme çabası içinde olan bizlere, sitemizde yer alan iletişim kanalları ile her türlü görüş, öneri ve tavsiyelerini bildirmenizi arzu eder, web sayfamızın faydalı olması umuduyla,

Sevgi ve saygılarımı sunarım.

Nuri KARAKAŞ

Bursa Vergi Dairesi Başkanı

Undefined