Buradasınız

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığına Atanmaya Hak Kazanan Gelir Uzman Yardımcısı Adaylarının Dikkatine

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığına Atanmaya Hak Kazanan Gelir Uzman Yardımcısı Adaylarının Dikkatine

18 Ağustos 2018 tarihinde yazılı, 17 – 30 Nisan 2019 tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş sınavında başarılı olup, Başkanlığımız emrine atanmaya hak kazanan adayların listesi Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.gib.gov.tr) duyurulmuştur. 
             Atanmaya hak kazanan adayların hazırlaması gereken belgeler beyan ettikleri adreslerine postalanmaktadır. Diğer taraftan atama işlemine esas olmak üzere gerekli olan belgeler; 


1-   Nüfus cüzdanı örneği

 -Nüfus Cüzdanının TC Kimlik Numarasını mutlaka içermesi gerekmektedir. Nüfus cüzdanının aslı kurumumuzca görülerek, fotokopisi onaylanacaktır.

2- Öğrenim durumuna ait belgeler:

a) Yükseköğrenim bitirme diplomasının, çıkış belgesinin veya denklik belgesinin aslı ve fotokopisi,

b) Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (2 adet) (Diplomada hazırlık sınıfı belirtilmemiş ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair okuldan alınacak belge),

c) Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı ve fotokopisi,

3- Son üç ay içinde çekilmiş 4 Adet renkli vesikalık Fotograf  ( 4,5 x 6 ebadında ve son üç ay içinde çekilmiş "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" hükümlerine uygun olması gerekmektedir.) 


4-  Erkek Adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair beyan formu, (Askerliğini yapmış,tecilli veya askerlikten muaf olanların ilgili belge örneklerini de teslim etmeleri gerekmektedir. e-devlet çıktısı getirilebilir.) 


5-  Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydına ilişkin beyan formu , (e-devlet çıktısı getirilebilir)


6-  Güvenlik Soruşturması Formu  (2 adet),

 Formun arkasındaki açıklamalar kısmındaki hususlara dikkat edilerek, daktilo veya bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir. (Formun altındaki onay kısmı Kurumumuzca onaylanacaktır.) 

7- Mal bildirimi formu  (1 adet),

• Form ön ve arka yüz olmak üzere 2 sayfadan oluşmaktadır. (Form çıktısı önlü arkalı tek sayfa olarak alınacaktır.)

8- Halen herhangi bir Kamu Kurum veya Kuruluşlarında çalışıyor ise, çalıştığı Kurum Statü, göreve başlama tarihi ve Sosyal Güvenlik Sicil Numarasını gösterir çalıştıkları kurumdan alacakları hizmet belgesi. 

9- KPSS-(A) P48 Puan türünden aldığı puan türünü gösterir (21 Mayıs 2017 ve 27, 28 Mayıs 2017) internet çıktısı.

10- Atama Başvuru Formu


Diğer taraftan atama işlemine esas olmak üzere gerekli olan belgelerle ilgili;  


ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR:  

0 - 224 - 220 20 30 - ( dahili 2246 ) 
0 - 224 - 220 20 30 - ( dahili 2259 ) 
0 - 224 - 220 20 30 - ( dahili 2261 ) 


EKLER :

Ek 1- Mal Bildirimi  tıklayınız 

Ek 2 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu tıklayınız

Ek 3 - Atama Başvuru Formu  tıklayınız  


NOT: 

- Adayların talep edilen belgeleri tamamlayarak Kayhan Mah. Atatürk Caddesi 2. Sarı Sokak No: 10 Osmangazi/BURSA (Eski Setbaşı Vergi Dairesi Müdürlüğü) adresinde yer alan Başkanlığımız İnsan Kaynakları Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

- 6, 7 ve 10 ’uncu maddelerdeki belgelerin örnek nüshaları www.bursavdb.gov.tr  internet adresinden temin edilerek doldurulacaktır. Ayrıca flash belleğe kaydedilecek ve ilgililer yanlarında getireceklerdir.

- Eksik belge ve bilgisi bulunanların evrakları teslim alınmayacaktır.

- Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (Adres, telefon, askerlik, medeni durum vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi gerekmektedir. - Belge aslı ile birlikte fotokopisini de getiren adayların belgeleri Başkanlığımızca onaylanacaktır. 

- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar. 

- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

- Şehir dışından gelecek adaylarımız; Otobüs Terminalinden 38 numaralı otobüs ile Heykel durağında inerek Başkanlığımıza ulaşımını sağlayabilir.