Buradasınız

Geçici Takdir Komisyonu Üyelerinin Yemin Töreni

Geçici Takdir Komisyonu Üyelerinin Yemin Töreni

Gelir İdaresi Başkanlığının Olurlarıyla Başkanlığımız bünyesindeki merkez vergi dairelerinde faaliyet göstermek üzere kurulan dokuz(9) adet geçici takdir komisyonunda görev alacak meslek odaları üyeleri; 06.09.2018 tarihinde Valilik Çarşamba Hizmet Binasında, Vali Yardımcısı İbrahim AVCI başkanlığında toplanan İl İdare Kurulu huzurunda yemin ederek görevlerine başladılar.

Törende konuşma yapan Başkan Vekilimiz Selim AKTAŞ, takdir komisyonlarının iş ve işleyişi hakkında bilgi verirken, matrahların hakkaniyete uygun bir şekilde tespitinde takdir komisyonu üyelerinin önemli rol oynadığını, komisyonda vergi dairesi memurlarının dışında meslek odalarından da üye bulunmasının mükellef haklarının güvencesi olduğunu ve tarafsızlığı sağladığını belirtmiştir.