Buradasınız

''GİBİNTRANET'' Modülleri ve Takdir Komisyonu Otomasyon Sistemi (TAKKOM) Eğitimi Gerçekleştirildi

''GİBİNTRANET'' Modülleri ve Takdir Komisyonu Otomasyon Sistemi (TAKKOM) Eğitimi Gerçekleştirildi

Gelir İdaresi Başkanlığınca 26 Vergi Dairesi Başkanlığı personeli arasından gönüllülük esasına göre ilgili Vergi Dairesi Başkanlığınca belirlenen 3.etap İl Bilişim Uygulamaları eğtici adaylarına yönelik Bilişim Uygulamalarının Geliştirilmesi ve Güncellenmesi Eğitimi (EE-11) kod numaralı ortak eğitici programı kapsamında ''GİBİNTRANET'' Modülleri ve Takdir Komisyonu Otomasyon Sistemi (TAKKOM) eğitimi 03.09.2018 - 07.09.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup katılımcı personele sertifikaları verilmiştir.