Buradasınız

Telefon:(0224) 249 67 14
Faks:(0224) 249 15 37
Adres:Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı İhsaniye Ek Hizmet Binası Ahmet Vefik Paşa Cad. Nilüfer/BURSA

 

1960 Trabzon Araklı'da doğdu. İktisat Fakültesi mezunudur. Devlet memurluğu görevine 1985 yılında Trabzon Karadeniz Vergi Dairesinde yoklama memuru olarak başlamıştır. 1989-1992 yılları arası 2 yıllık Maliye kursunu bitirmiştir.
Kariyer Sınavlarında başarılı olan GENÇ , 1992 yılından itibaren 2001 yılına kadar Dernekpazarı, Çaykara Malmüdürlüğü, Van Muhasebe Müdürlüğü, Bursa Katma Bütçeli İdareler Saymanlık Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.
2001 yılında Defterdar Yardımcısı olan GENÇ bir süre Aksaray'da, 01.10.2001 tarihinden itibaren Balıkesirde görev yapmıştır. Gelir İdaresinin 2005 yılında yeniden yapılanması sonucu kurulan Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığına Gelir İdaresi Grup Müdürü olarak atanan GENÇ 2015 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür. 2015 yılında Başkanlığımıza atanan GENÇ halen Grup Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.
Gelir mevzuatı başta olmak üzere mali mevzuat konularında birçok eğitim programı, seminer ve çalıştayda görev alan GENÇ 2006-2009 yılları arası Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ve Açıköğretim programı danışmanlık dersleri kapsamında Vergi Hukuku ve Vergi kanunları adlı dersleri vermiştir.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

BAĞLI MÜDÜRLÜKLER
İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
DOKÜMANTASYON VE DİĞER DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ İŞLEM VE VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon:(0224)221 97 09-(0224)222 08 22 -(0224)222 89 08
Faks:(0224) 224 67 29
Adres:Atatürk Cad. Kültür Sk. No:3 Heykel Osmangazi/BURSA

 

1966 Van doğumlu olup, ilk ve orta öğrenimini Van'da tamamladı. 1985 yılında Çukurova Üniversitesi'nin Muhasebe Bölümünden, 1991 yılında Anadolu Üniversitesi'nin İktisat Fakültesinden mezun oldu. 1997-1998 döneminde Ankara Mesleki Eğitim Kursunu bitirdi.
1986 yılında Van Defterdarlığında göreve başladı. 2005-2010 yıllarında Van ve İzmir illerinde Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı, 2010-2014 yıllarında Malatya ve Konya illerinde Vergi Dairesi Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
Gelir İdaresi Başkanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak 04.04.2014 tarihinden itibaren Bursa Vergi Dairesi Başkanlığında Grup Müdürü olarak göreve başladı.
Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

BAĞLI MÜDÜRLÜKLER
USUL MÜDÜRLÜĞÜ
TAHSİLAT MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ MÜDÜRLÜĞÜ
MÜKELLEF HAKLARI VE İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK BÜROSU
Telefon:(0224) 249 67 14
Faks:(0224) 249 15 37
Adres:Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı İhsaniye Ek Hizmet Binası Ahmet Vefik Paşa Cad. Nilüfer/BURSA

 

15.08.1970 tarihinde Çorum'da doğmuştur.
1981 yılında Çorum Yeşilyayla Köyü İlkokulunu,
1984 yılında Çorum Bedri Karafakioğlu İlköğretim Okulunu,
1987 yılında Çorum Atatürk Lisesini bitirmiştir.
1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur.
2006 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamlamıştır.
5 Ekim 1992 tarihinde Maliye Bakanlığı İstanbul Defterdarlığı'nda Vergi Denetmeni olarak memuriyete başlamıştır.
İstanbul Defterdarlığı'nda tahsilatın hızlandırılması amacıyla oluşturulan "Tahsilat-Takip Koordinatörlüğünde" ve Defterdarlık tarafından yürütülen çeşitli çalışmalarda görev almıştır.
3 Aralık 1999 - 25 Nisan 2005 tarihleri arasında "İstanbul Defterdarlığı Otomasyon İstatistik Gelir Müdürlüğü" görevini vekaleten yürütmüştür.
26 Nisan 2005 - 26 Haziran 2008 tarihleri arasında "İstanbul Vergi Denetmenleri Büro Başkanı" olarak görev yapmıştır.
Genel tayin döneminde tayininin Bursa Vergi Dairesi Başkanlığına çıkması üzerine 04.09.2009 tarihinde Bursa'da Vergi Denetmeni olarak göreve başlamıştır.
10.07.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 646 Sayılı KHK uyarınca aynı tarih itibariyle Vergi Müfettişi olarak atanmıştır. Başkanlık Makamının 24.05.2012 tarihli onayı ile Bursa Vergi Dairesi Başkanlığında Gelir İdaresi Grup Müdürü olarak görevlendirilmiş olup, 11.06.2012 tarihinde bu göreve başlamıştır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

BAĞLI MÜDÜRLÜKLER
DENETİM KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ
DENETİM İHBARLAR VE ŞİKAYET MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon:(0224)221 97 09-(0224)222 08 22 -(0224)222 89 08
Faks:(0224) 224 67 29
Adres:Atatürk Cad. Kültür Sk. No:3 Heykel Osmangazi/BURSA

 

1968 Elazığ doğumlu olup, ilk orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamladı.
1993 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümünden mezun oldu.
1987 yılında Bursa Defterdarlığında göreve başladı. 1996-2002 yıllarında Bolu ve Bursa İllerinde Personel Müdür Yardımcısı, 2002-2005 yıllarında Ardahan İli Personel Müdürü, 2005-2006 yıllarında Erzincan İli Personel Müdürü, 2006-2007 yıllarında Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yaptı.
08.10.2007 tarihinden itibaren Bursa Vergi Dairesi Başkanlığında İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yaptı.
Gelir İdaresi Grup Müdürlüğü Sınavını kazanarak 18.03.2016 tarihinde Bursa Vergi Dairesi Başkanlığında Gelir İdaresi Grup Müdürü olarak göreve başladı.

 

BAĞLI MÜDÜRLÜKLER
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ EDİNME MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon:(0224)221 97 09-(0224)222 08 22 -(0224)222 89 08
Faks:(0224) 224 67 29
Adres:Atatürk Cad. Kültür Sk. No:3 Heykel Osmangazi/BURSA

 

1976 yılında Kastamonu' da doğdu, İlk, orta ve lise öğrenimini Kastamonu' da tamamladı.
Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.
28.07.2000 yılında Kastamonu Azdavay Malmüdürlüğünde yoklama memuru olarak göreve başladı. 2002-2009 yılları arasında Kastamonu Vergi Dairesi Müdürlüğünde görev yaptı. 2005-2006 öğretim döneminde Ankara Mesleki Eğitim Kursunu tamamladı.
2009 yılında yapılan Müdür Yardımcılığı sınavını kazanarak Mardin Vergi Dairesi Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı (Müdür V.), 2010-2012 yılları arasında Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Ertuğrulgazi Vergi Dairesi Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.
2012 yılında yapılan Vergi Dairesi Müdürlüğü sınavını kazanarak aynı yıl Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına Vergi Dairesi Müdürü olarak atandı. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığında 2016 yılına kadar Katma Değer-Özel Tüketim Vergileri ve Anlaşmalar ve Uygulama Müdürü olarak görev yaptı.
2016 yılında Gelir İdaresi Grup Müdürlüğünü sınavını kazanarak Gelir İdaresi Grup Müdürü olarak Bursa Vergi Dairesi başkanlığına ataması yapıldı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

BAĞLI MÜDÜRLÜKLER
GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KATMA DEĞER-ÖZEL TÜKETİM VERGİLERİ-DİĞER VERGİLER VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Undefined