Buradasınız

Hukuk Bürosu

Hukuk Bürosu

Grup Müdürü:Selim AKTAŞ
Koordinatör Avukat:Tuğba AVCI (İhsaniye Ek Hizmet Binası)
 
İletişim
Adres:Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı İhsaniye Ek Hizmet Binası Ahmet Vefik Paşa Cad. Nilüfer/BURSA
 
Hukuk Bürosunun görevleri şunlardır.
  • Vergi Dairesi Başkanlığının taraf olduğu vergi davaları (itiraz, temyiz ve tashihi karar talepleri dahil olmak üzere) ile ilgili olarak hazırlanan ve Hukuk Bürosuna intikal ettirilen dava ve savunma dilekçeleri üzerinde gerekli incelemeleri yapmak,
  • İlgili yargı merciileri nezdinde Vergi Dairesi Başkanlığı ile bağlı birimlerini temsilen duruşmalara katılmak,savunmalarda bulunmak, tespit yaptırmak, seçilecek bilirkişilere ve bilirkişi raporlarına itiraz etmek ve duruşmalara katılmak,
  • Bursa Vergi Mahkemelerinin yargı çevresine dahil bulunan Yalova ilindeki gelir birimlerinin ilgili yargı mercilerinde görülmekte olan vergi davalarında bu birimleri temsilen duruşmalara katılmak ve savunma yapmak,
  • Vergi Dairesi Başkanının vereceği yetki çerçevesinde Vergi Dairesi Başkanlığı husumetiyle idare mahkemeleri nezdinde açılmış davalarda Başkanlığı temsil etmek,
  • Gelir İdaresi Başkanlığı husumetiyle Bursa ilinde idari yargı merciileri nezdinde açılacak davaların duruşmasına katılmak,
  • Vergi Dairesi Başkanlığının taraf olduğu Adli yargıda görülecek davalar ile 3167 sayılı Çek Yasasına Muhalefet etme suçundan dolayı C.Başsavcılığına yapılacak suç duyurularına ilişkin dosyaları ispat vasıtaları da dahil her türlü bilgi ve belgeyi ihtiva edecek şekilde hazırlamak ve takibi için Muhakemat Müdürlüğü'ne göndermek.
Ayrıca, takdir ve uzlaşma işlemleri ile vergilendirme işlemlerine ilişkin olarak ilgili mevzuatla vergi dairesi başkanlığı yetkilisine verilen ve Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 15. maddesinde belirtilen görevlerden, diğer müdürlüklere verilmemiş ve başkanlıkça yürütülecek olan görevler bu müdürlükçe yürütülür.
Undefined