Buradasınız

Katma Değer-Özel Tüketim Vergileri-Diğer Vergiler ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

Katma Değer-Özel Tüketim Vergileri-Diğer Vergiler ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

Grup Müdürü:Nazmi SARAÇOĞLU
Müdür Vekili:Rafet GÜCCAN
 
İletişim
Telefon:(0224) 224 06 83
Santral:(0224) 221 75 50
Faks:(0224) 222 69 01
E-posta:dvbursa@maliye.gov.tr
Adres:Atatürk Cad. Kültür Sk. No:3 Heykel Osmangazi/BURSA
 
Katma Değer-Özel Tüketim Vergileri-Diğer Vergiler ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğünün görevleri şunlardır.
  • Mükelleflerinin gelir ve kurumlar vergileri ile ilgili vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından tereddüt ettikleri hususlara ilişkin görüş bildirmek.
  • Görev alanı içerisindeki vergi türlerine ait iade ile ilgili işlemleri yürütmek.
  • Görev alanı içerisindeki vergi türlerinin ihtilaflarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  • Görev alanına giren vergi türleri ile ilgili olarak uygulamada karşılaşılan sorunların en aza indirilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.
  • Görev alanına giren vergi türleri ile ilgili olarak vergi dairesi başkanlığı yetki alanı içindeki en iyi uygulama örneklerini tespit edip, bunların tüm vergi dairesi başkanlığı yetki alanında uygulanabilmesi için vergi dairesi başkanının onayına sunmak.
  • Vergi dairesi başkanı ve/veya grup müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Undefined