Buradasınız

Mükellef Hakları ve İletişim Müdürlüğü

Mükellef Hakları ve İletişim Müdürlüğü

Grup Müdürü:Selim AKTAŞ
Müdür Vekili:Ataman AYDINLI
 
İletişim
Telefon:(0224) 246 84 54
Santral:0224) 220 20 30 (pbx)
Faks:(0224) 246 61 18
E-posta:mhibursa@maliye.gov.tr
Adres:Atatürk Cad. No:10 16190 Heykel Osmangazi/BURSA
 
Mükellef Hakları Ve İletişim Müdürlüğünün görevleri şunlardır.
  • Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik tedbirleri almak ve uygulamak, vergi bilincinin artırılması için gerekli çalışmaları yapmak.
  • Mükellef haklarının korunması, şikayetlerin değerlendirilmesi ve mükellef ile ilişkilerin karşılıklı güven esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.
  • Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda her türlü iletişim aracını kullanmak suretiyle bilgilendirmek.
  • Uygulamada karşılaşılan sorunların en aza indirilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.
  • Vergi Dairesi Başkanlığı yetki alanı içindeki en iyi uygulama örneklerini tespit edip, bunların tüm vergi dairesi başkanlığı yetki alanında uygulanabilmesi için vergi dairesi başkanının onayına sunmak.
  • Oda, birlik ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri yürütmek, mevzuatta yapılan düzenlemelere ilişkin bilgilendirme faaliyetlerini yerine getirmek.
  • Vergi dairesi başkanı ve/veya grup müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Undefined