Buradasınız

Mükellef Hizmetleri Müdürlüğü

Mükellef Hizmetleri Müdürlüğü

Grup MüdürüAyşe COŞKUN
Müdür VekiliAhmet AYDIN
Mükellef Hizmetleri Müdürlüğü İletişim Bilgileri
Telefon0 224 221 97 09
Santral0 224 220 20 30
Faks0 224 224 67 29
E-postamhibursa@maliye.gov.tr
AdresAtatürk Cad. No:10 16190 Heykel Osmangazi/BURSA

Mükellef Hizmetleri Müdürlüğünün Görevleri
 • Mükellef haklarının korunması, şikayetlerinin değerlendirilmesi ve mükellef ile ilişkilerin karşılıklı güven esasına dayanması konusunda gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.
 • Mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek.
 • Afişlerin, Rehber ve Broşürlerin basılması, dağıtılması gibi iş ve işlemleri yapmak.
 • Basın takibi iş ve işlemlerin ile ilgili koordinasyon görevlerini yürütmek, basın bildirisi hazırlamak.
 • Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik tedbirleri almak ve uygulamak, vergi bilincinin artırılması için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Uygulamada karşılaşılan sorunların en aza indirilmesine ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 • Vergi Dairesi Başkanlığı yetki alanı içinde uygulama örneklerini tespit edip, bunların tüm vergi dairesi başkanlığı yetki alanında uygulanabilmesi için vergi dairesi başkanının onayına sunmak.
 • Ticaret / Meslek Oda birlik ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri yürütmek, mevzuatta yapılan düzenlemelere ilişkin bilgilendirme faaliyetlerini yerine getirmek.
 • Vergi Dairesi Başkanının her türlü protokol işlerini düzenlemek ve yürütmek.
 • Vergi Dairesi Başkanının katılacağı toplantılara ilişkin hazırlık yapmak ve ilgililere gündemi içeren duyuru yapmak.
 • Vergi Dairesi Başkanının görüşmelerinin kaydını tutmak, elektronik ortamda veya mevcut teknolojinin imkan vereceği diğer sistemlerde saklamak.
Undefined