Buradasınız

Tahsilat Müdürlüğü

Tahsilat Müdürlüğü

Grup Müdürü:Selim AKTAŞ
Müdür Vekili:Sevgi NURAL
 
İletişim
Telefon:(0224) 224 10 32
Santral:(0224) 220 20 30
Faks:(0224) 224 08 49
E-posta:tbursa@maliye.gov.tr
Adres:Atatürk Cad. No:10 16190 Heykel Osmangazi/BURSA
 
Tahsilat Müdürlüğünün görevleri şunlardır.
  • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve başkanlığın tahsil etmekle yükümlü olduğu vergi dışı gelirlere ilişkin kanunlar ile ilgili olarak özelgelerin hazırlanması ve bu kanunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
  • Görev alanı ile ilgili ihtilaflara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  • Vergi dairesi başkanı ve/veya grup müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Ayrıca, satış işlemleri ile tahsilat işlemlerine ilişkin olarak ilgili mevzuatla vergi dairesi başkanlığı yetkisine verilen görevlerden diğer müdürlüklere verilmemiş ve başkanlıkça yürütülecek olan görevler bu müdürlükçe yürütülür.
Undefined