Buradasınız

Tahsilat Müdürlüğü

Tahsilat Müdürlüğü

Grup Müdürü VekiliMehmet Tarık TÖRER
Müdür VekiliSevgi NURAL
Tahsilat Müdürlüğü İletişim Bilgileri
Telefon0 224 224 10 32
Santral0 224 245 66 33
Faks0 224 222 08 49
E-postatbursa@maliye.gov.tr
AdresBursa Vergi Dairesi Başkanlığı İhsaniye Ek Hizmet Binası Ahmet Vefik Paşa Cad. Nilüfer/BURSA

Tahsilat Müdürlüğünün Görevleri
  • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak ortaya çıkan sorunlara ilişkin Başkanlığımıza bağlı birimler ve diğer kamu kurumu talepleri ile mükellef başvurularının değerlendirilerek konu hakkında görüş vermek veya Gelir İdaresi Başkanlığından görüş istemek.
  • Genel bütçe gelir hedeflerine ulaşabilmek amacıyla, cari dönem amme alacaklarının süresinde tahsili, vadesi geçmiş alacakların tahsil edilerek tasfiye edilmesine yönelik stratejiler geliştirmek, analiz ve değerlendirmeler yapmak ve uygulamak suretiyle tahsilata yönelik işlemlerin etkinliğini artırmak.
  • 6183 sayılı Kanununa ilişkin Başkanlığımız yetkisinde bulunan iş ve işlemlerin (ihtiyati tahakkuk, ihtiyati haciz, zamanaşımına uğramış alacakların terkini, tecil-taksitlendirme, muvafakat gibi) sekreterya hizmetlerini yürütmek.
Undefined