Buradasınız

Usul Müdürlüğü

Usul Müdürlüğü

Grup Müdürü:Selim AKTAŞ
Müdür Vekili:Nuri ÜNAL
 
İletişim
Telefon:(0224) 224 91 90
Santral:(0224) 220 20 30
Faks:(0224) 224 24 14
E-posta:ubursa@maliye.gov.tr
Adres:Atatürk Cad. No:10 16190 Osmangazi/BURSA
 
Usul Müdürlüğünün görevleri şunlardır.
  • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun, 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ile ilgili olarak özelgelerin hazırlanması ve bu kanunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
  • Görev alanı ile ilgili ihtilaflara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  • Vergi Dairesi Başkanı ve/veya Grup Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Ayrıca, takdir ve uzlaşma işlemleri ile vergilendirme işlemlerine ilişkin olarak ilgili mevzuatla vergi dairesi başkanlığı yetkilisine verilen ve Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 15. maddesinde belirtilen görevlerden, diğer müdürlüklere verilmemiş ve başkanlıkça yürütülecek olan görevler bu müdürlükçe yürütülür.
Undefined