Buradasınız

Vergi Dairelerinin Açık Bulundurulması Hk. Duyuru

Vergi Dairelerinin Açık Bulundurulması Hk. Duyuru

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların onuncu, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların sekizinci taksiti ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 1.taksiti ödeme süreleri 1 Ekim 2018 Pazartesi günü sona ermektedir.

Bu nedenle, mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 28 Eylül 2018 Cuma günü saat 19:00' a, 29 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 17:00' a ve 1 Ekim 2018 Pazartesi günü ise saat 21:00' a kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.