Buradasınız

“Vergi Tahsilatı Çalıştayı” Gerçekleştirildi

“Vergi Tahsilatı Çalıştayı” Gerçekleştirildi

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı’nca, Tahsilat Müdürlüğü koordinesinde; Grup Müdür V. Mustafa ÖZDEMİRCİ, Tahsilat Müdür V. Burcu ERYILMAZ, Tahsilat Müdürlüğü çalışanları, Vergi Dairesi Müdürleri, Kovuşturma Bölümü Müdür Yardımcıları ile Takip, İcra ve Satış Servisleri şefleri ve bu servislerde görevli çalışanların katılımıyla 24 Ekim 2019 tarihinde NOSAB Konferans Salonunda “Vergi Tahsilatı Çalıştayı” gerçekleştirildi.

İlk oturum Bursa Vergi Dairesi Başkanı Sayın Nuri KARAKAŞ’ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan KARAKAŞ; vergilendirme sürecinin son aşaması olan tahsilat işlemlerinin, öncesinde yapılan işlemlerin sonuçlarının alınması bakımından ve mükellefler ile gerek rızaen yapılan ödemelerde gerek cebren yapılan tahsilatlarda daha fazla iletişim içinde olunduğundan çok daha fazla hassas bir süreç olduğunu, kovuşturma işlemlerinde görev alan çalışanların yaptıkları görevin zorluğunu bildiğini belirtti. Bu tahsilat çalıştayının amacının; uygulamada edinilen tecrübelerin paylaşılması, özellikle iyi uygulama örneklerinin ortak uygulama olarak benimsenmesi ve varsa uygulama farklılıklarının giderilmesi olduğunu söyleyerek, katılımcılardan çalıştaydan azami düzeyde faydalanmalarını istediğini belirterek çalıştayın faydalı olması temennisinde bulundu.

Çalıştayın birinci oturumunda; Grup Müdür V. Mustafa ÖZDEMİRCİ’nin Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı tahsilat gerçekleşmeleri ile tahsilat hedefleri hakkında bilgi paylaşımının ardından, Tahsilat Müdür V. Burcu ERYILMAZ’ın moderatörlüğünde; Vergi Dairesi Müdür Yard. Nazike ALTINTAŞ tarafından ‘Kamu Alacağının Analizi’, Vergi Dairesi Müdür Yard. G. Fatma KOZ tarafından ‘Ortak Takibi’ Şef G. Vedat FİDAN tarafından ‘Menkul Mal Satışı’, Şef Güner ÇELİK tarafından ‘Tahsil Güçlüğü’, Şef G. Macide BÖLÜKBAŞI AKAY tarafından ‘Tecil’, Şef G. Hasan TURAN tarafından ‘Amme Alacağı Ödenmeden Yapılamayacak İşlemler’, Gelir Uzmanı Aydın KÜÇÜK tarafından ‘Gayrimenkul Satış Süreci’ ve Gelir Uzmanı Muhammet ÖZTÜRK tarafından ‘3. Şahıslardaki Menkul Malların, Alacak ve Hakların Haczi’ konularında sunumlar yapıldı.

Çalıştayın ikinci oturumu; Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Hukuk Bürosu Koordinatör Avukat Mustafa Selçuk AKYOL ve Avukat Hilal Kübra BİLGİN tarafından yapılan sunumlarla başladı. Koordinatör Avukat Mustafa Selçuk AKYOL; Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı’na karşı tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar hakkında; dava türleri, açılış nedenleri, hangi konularda daha fazla dava kazanıldığı/kaybedildiği, açılan davaların yapılan işlemlere oranı hakkında istatistiki bilgiler paylaştıktan sonra, yapılan işlem sayılarına göre açılan dava sayısının nispi olarak çok az olduğunu, istatistiklere göre yapılan işlemlerde mevzuat hükümlerinin tam ve doğru olarak uygulandığının anlaşıldığını belirtti. Avukat Hilal Kübra BİLGİN yaptığı sunumda, özellikle kanuni temsilciler ile ortak takiplerinden dolayı açılan davalarda mahkemelerin verdikleri kararların nasıl olduğunu belirttikten sonra mahkeme kararlarından örnekler paylaştı.

İkinci oturumunun devamında İnsan Kaynakları Müdür V. Muhammed Şakir AYDIN, ‘İletişimde Mükellefleri Dinleme, Anlama ve Çözüm Odaklı Çalışma Prensipleri’ konulu söyleşi gerçekleştirdi. Oturumun son bölümünde, NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÜLMEZ ‘Geçmişten Günümüze NOSAB’ konulu söyleşi yaptı. Sayın Erol GÜLMEZ söyleşisinde, NOSAB’ın hangi şartlarda kurulduğunu, bugüne kadar nelerin başarıldığını, NOSAB’ın çalışma prensipleri ile yaptığı ve hedeflediği sosyal sorumluluk projelerinin neler olduğu hakkında bilgi paylaştı. Sayın GÜLMEZ; Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan bu çalıştaya ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını, NOSAB olarak bilgi üretilmesine ve paylaşılmasına her zaman katkı sağlamak arzusunda olduklarını belirtti. Başkan KARAKAŞ oturumunun sonunda; bugüne kadar farklı illerde görevi nedeniyle birçok OSB ziyareti yaptığını ancak NOSAB’ın kurumsal yapısı ve sosyal sorumluluk bilinci düzeyi yönüyle çok farklı olduğunu vurguladıktan sonra tüm katılımcılara çalıştaya sağladıkları faydalardan dolayı teşekkür etti ve çalıştayın gerçekleşmesinde katkılarından dolayı NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÜLMEZ ile Bölge Müdürü Mehmet KOÇER’e Teşekkür Belgesi takdim etti.

Çalıştayın sonunda NOSAB Sergi Salonunda, Bursa Maliyeciler Derneği Resim ve Fotografçılık Topluluğu’nun ‘Bizim Gözümüzden’ adlı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı çalışanların oluşturduğu Topluluk tarafından çalışanlara ait 30 adet fotoğraf sergilendi.