Buradasınız

Strateji Müdürlüğü

Strateji Müdürlüğü

Grup Müdürü:Mehmet Tarık TÖRER
Müdür Vekili:Ahmet AYDIN
 
İletişim
Telefon:(0224) 220 20 30
Santral:(0224) 220 20 30
Faks:(0224) 224 99 42
E-posta:sbursa@maliye.gov.tr
Adres:Atatürk Cad. No:10 16190 Osmangazi/BURSA
 
Strateji Müdürlüğünün görevleri şunlardır.
  • Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen orta ve uzun vadeli strateji ve politikaların uygulanmasına ilişkin gerekli çalışmaları yapmak, belirlenen temel hedefleri Vergi Dairesi Başkanlığı birimleri arasında dağıtmak ve sonuçlarını Gelir İdaresi Başkanlığına sunulacak hale getirmek.
  • Yetki alanındaki mükellefler ve ekonomik faaliyetlerle ilgili olarak bilgi toplamak, araştırmalar yapmak ve faaliyet konularına ilişkin gerekli istatistikleri oluşturmak.
  • Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin süreçlerin iyileştirilmesi ve verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak ve Gelir İdaresi Başkanlığına öneriler sunmak.
  • Vergi Dairesi Başkanlığının faaliyet raporunu hazırlamak, performansına yönelik raporlara veriler oluşturmak ve aksayan yönlere ilişkin çözüm önerileri geliştirmek.
  • Vergi Dairesi Başkanlığı bütçesini, stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlamak.
  • Vergi Dairesi Başkanı ve/veya Grup Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Undefined